Επιστημονική εκδήλωση  με τίτλο «7ο Συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων ¨Γεώργιος Νούλης» που θα πραγματοποιηθεί 3-6 Μαΐου 2017 στο ξενοδοχείο Hotel Nikopolis στην Θεσσαλονίκη.

Share this post on: